Statek 13

tréning koní 

- jazdecké hodiny 

- externé a interné kurzy

- vozenie na koni 

- relaxačné cvičenie na koni